ร่วมการประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดย ส.ต.ท.สิทธิชัย   พลไกรสร ผจภ.7(นม.) ร่วมการประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 119 ปี กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
– ผลการประชุมคณกรรมการทรัพยากรน้ำ (กนช.) ครั้งที่ 3/2565
– มาตราการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2566
– ความก้าวหน้าการศึกษา แผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล และเรื่องพิจารณา
– (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2566
– แนวทางการบริหารจัดการน้ำ รองรับฤดูแล้งปี 65/66

วันที่:14 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: adminnakhonratch

แกลเลอรี่