ประชุมพิจารณาความเหมาะสมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดย ส.ต.ท.สิทธิชัย   พลไกรสร ผจภ.7(นม.)มอบหมายให้นายปองพล มุ่งพูนกลาง  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน เข้าร่วมตรวจสอบความเหมาะสมการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และประชุมพิจารณาความเหมาะสมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เบื้องต้นในการประชุมฯ คณะกรรมการพิจารณาฯ มีมติเห็นชอบโครงการ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากลำน้ำชีสู่กุดปลาค้าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด การผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดชัยภูมิ

วันที่:17 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 9

ข้อมูลโดย: adminnakhonratch

แกลเลอรี่