ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน เขื่อนลำตะคอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา โดย ส.ต.ท.สิทธิชัย   พลไกรสร ผจภ.7(นม.)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน เขื่อนลำตะคอง โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจัดหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุม 119 ปีกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ

-ผลการบริหารจัดการเขื่อนลำตะคองฤดูฝน พ.ศ. 2565 และสถานการณ์น้ำเขื่อนลำตะคอง ณ ปัจจุบัน

-สถานการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มปี พ.ศ. 2565

-นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง พ.ศ. 2565/2566_เรื่องพิจารณา

แผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/2566 โดยจะเริ่มส่งน้ำปลูกข้าวนาปรังในเขตโครงการลำตะคอง 20 ธ.ค.2565

วันที่:17 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: adminnakhonratch

แกลเลอรี่